Interiør- og designløsninger for bedrifter, boliger og hytter

Magenta Interiørarkitekter AS er et interiørarkitektkontor i Oslo/Akershus.

Velg trygt, velg erfarne interiørarkitekter MNIL

Om oss

Magenta Interiørarkitekter AS er et mellomstort interiørarkitektkontor med solid kompetanse på interiør- og designløsninger for bedrifter, boliger og hytter.

Vi vurderer hvert oppdrag som et helt unikt prosjekt. Interiøret skal speile bedriftens identitet – eller boligeierens drømmer og preferanser.

Vår verktøykasse er kunnskapen om rom, bevegelsesmønster, lys, møbler, teksturer og farger. Vi har en praktisk tilnærming til alle prosjekter. Evnen til å tenke både kreativt og funksjonelt er interiørarkitektens styrke.

Kontoret drives og eies av Mie B Grevstad og Marianne Følkner og er lokalisert i trivelige lokaler på Jar i Bærum. Vi har begge hovedfag i møbeldesign og interiørarkitektur fra KhiB og er interiørarkitekter MNIL.

Mie er en kreativ sjel med visjoner og ambisjoner. Hun er utadvendt, grundig, nysgjerrig og en dyktig formidler med stålkontroll på prosess og håndverkere.

Marianne er løsningsorientert og praktisk og er et arbeidsjern når det stormer. Marianne har tilleggsutdannelse i industridesign fra HiAk og har hjerte for møbeldesign og gode romløsninger.

Mie Grevstad og Marianne Følkner i Magenta Interiørarkitekter AS

Hvordan jobber vi?

1. Innsikt

Alle prosjekter innledes med et uforpliktende oppstartsmøte der vi gjør oss kjent med kunden og vi kartlegger ønsker og behov, fremdrift og budsjetter. Det utarbeides et tilbud for våre tjenester.

2. Tilbud

I alle prosjekter utarbeides et tilbud for våre tjenester. Tilbudet er delt inn i 3 faser; registering, skisseprosjekt og detaljering. Som interiørarkitekter har vi gode innkjøpsbetingelser på en rekke varer, og som kunde hos oss vil du bli tilgodesett en del av denne rabatten. Vårt minimumshonorar er 50.000,– inkl. mva. Som interiørarkitekter MNIL har vi en grundig tilnærming til alle prosjekter.

3. Befaring

Fotografering, registering og nødvendig oppmåling på stedet.

4. Idéfase

Vi utforsker muligheter og løsninger og presenterer skisser og moodboards. I møte med kunden forankrer vi en retning for prosjektet, og det defineres et konsept for materialer og løsninger.

5. Detaljering og konkretisering

I denne fasen utarbeider vi arbeidstegninger og nødvendige 3D visualiseringer. ArchiCad er vårt arbeidsverktøy. Vi utarbeider også anbudsbeskrivelser for arbeider og inventarlister når det er forespurt. Material og fargepalett presenteres med konkrete prøver og eksempler.

6. Oppfølging og implementering

Vi har dialog med håndverkere og byggherre, og foretar befaringer for å påse at arbeider utføres tilfredsstillende og for å foreta eventuell justering av farger og materialer.