SpesDent

SpesDent er et odontologisk kompetansesenter der de utreder og behandler pasienter i nært samarbeid med henvisende tannleger og leger. Magenta tegnet den nye delen, tilpasset eksisterende. Spesialdesign av resepsjon og eksponeringsmøbler.